PRIVACYVERKLARING

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij (persoons)gegevens van u. GirlPower neemt
jouw privacy zeer serieus en behandelt jouw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig.
In dit privacy statement lees je hoe wij jouw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

GirlPower, gevestigd aan Ansjovisweg 2, 3751 BL in Bunschoten-Spakenburg. GirlPower is verantwoordelijk
voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de
Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).

Voorop staat dat GirlPower zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de privacywetgeving. Wij gaan
zorgvuldig met jouw gegevens om. En dat zullen wij blijven doen, ook als wij voortdurend op zoek zijn naar
de beste manier om je zo eenvoudig en snel mogelijk van onze diensten gebruik te kunnen laten maken.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken we die gegevens?
Wij verzamelen (persoonlijke) data en informatie van jou, welke wij voor verschillende doelen verwerken.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen (mogelijk) de volgende gegevens van je:
(a) naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnr., leeftijd, geslacht, IBAN, beroep
(b) Lidmaatschapsnummer en/of klantnummer
(c) Gemaakte afspraken
(d) Eventuele (gezondheid) meldingen die door het lid zelf worden doorgegeven
(e) Eventuele voortgangsgegevens (inclusief (Krav Maga) level, prestatie monitoring en
lichaamswegingen –en metingen)
(f) deelname en aanwezigheidsregistratie

Communicatie
Wij gebruiken jouw gegevens om:
(a) het lidmaatschap te effectueren en/of de inschrijving voor een evenement en/of activiteit te effectueren
en/of een betaling te effectueren (facturatie en/of incasso)
(b) doorgegeven wijzigingen in het lidmaatschap of de inschrijving te wijzigen
(c) contact met je op te nemen of te onderhouden
(d) onze nieuwsbrieven te versturen
(e) onze website en/of social media kanalen te optimaliseren
(f) onze dienstverlening te verbeteren
(h) jouw voortgang te monitoren en/of kwalificatie voor evenement (bijvoorbeeld examen) te toetsen

Wij verzamelen deze gegevens op basis van de toestemming die jij hiervoor hebt gegeven.

GirlPower verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van toestemming
Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is (een wettelijke
grondslag). De grondslag die wij hanteren voor het verwerken van persoonsgegevens is jouw
ondubbelzinnige toestemming (artikel 8, onder a, Wbp / artikel 4 lid 11 AGV). Door het actief akkoord te gaan
met de verwerking van persoonsgegevens, de algemene voorwaarden en privacyverklaring, geef jij
toestemming voor het verwerken van jouw gegevens door GirlPower, zoals omschreven in deze
privacyverklaring. Uiteraard kun je jouw toestemming altijd intrekken, wij verwijderen je persoonsgegevens
uit onze databases en administratie. Dit recht (op intrekken toestemming) heeft betrekking op toekomstige
verwerkingen van je persoonsgegevens en niet op de reeds door ons verwerkte persoonsgegevens. Zonder
de verwerking van jouw gegevens kunnen wij onze dienstverlening niet leveren.

Geven wij uw gegevens aan derden?
GirlPower geeft je persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtelijke
uitspraak dat vereist of je specifiek om toestemming is gevraagd.

Passend beschermingsniveau

Voor de juiste werking van onze dienstverlening geven wij jouw gegevens op bij een aantal partijen binnen
Europa. Binnen Europa zijn dat Virtuagym voor betalingen en ledenadministratie, Wedecom voor de hosting
van onze website en voor het beheren van onze website, Powerslim, voor de online coachings module.
Deze partijen hebben een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens / de Algemene Verordening
Gegevens bescherming (AVG).

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op jouw apparatuur wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de website
gemakkelijker te maken voor je. Bijvoorbeeld door het laden van je persoonlijke voorkeuren. Als je niet wilt
dat wij cookies gebruiken, kun je in je browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider
naar de juiste instellingen vragen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Gebruik van video en film
Wij kunnen foto’s en video/film van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie of
onze activiteiten op een externe locatie publiceren op onze website evenals onze social mediakanalen, tenzij
je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent

Worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Ja, GirlPower bewaart uw gegevens tenzij je ons vraagt jouw gegevens te verwijderen. GirlPower verwijdert
jouw gegevens op verzoek of maakt deze anoniem. Wil je dat GirlPower jouw gegevens verwijdert? Stuur
een e-mail naar admin@girl-power.nl . Wij verwijderen je gegevens binnen 14 dagen uit onze databases en
administratie of maken deze anoniem.

Wat zijn je rechten?
Inzage in je gegevens
Als klant heb je het recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

Correctie van je gegevens
Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren, mocht blijken dat onze registratie niet
(meer) klopt. Dit geldt ook als de gegevens aangevuld of aangepast moeten worden.

Recht om vergeten te worden
Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit houdt in dat wij je
persoonsgegevens verwijderen uit onze systemen. Je gegevens kunnen nog wel (geanonimiseerd) zijn
verwerkt in diverse managementrapportages.

Recht op bezwaar
Als klant heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen
jouw bezwaar, indien dit voorzien is van gegronde onderbouwing, in behandeling nemen en je zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken antwoorden.

Recht op gegevensoverdracht
Als klant heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij je
persoonsgegevens in standaardbestandsformaat beschikbaar kunnen stellen, zodat je deze kunt
hergebruiken.

Beveiliging van gegevens
GirlPower zal, naar de stand der wetenschap en techniek, passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen nemen om voldoende garantie te bieden voor de bewaking en bewaring van de
vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens. Dit geldt tevens voor de daaraan toe te
voegen, te onttrekken en/of daarvan af te leiden informatie. Zowel input als output zullen door GirlPower
worden beveiligd tegen verlies, diefstal of tegen enige onrechtmatige en/of ongeautoriseerde vorm van
verwerking.

Heb je vragen?
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy beleid,
dan kun je contact opnemen via admin@girl-power.nl . Hier kun je ook terecht met vragen over inzage,
correctie, bezwaar en verwijdering van jouw gegevens.

Je kunt je bij klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens. Wij vinden het fijn als je dit bij ons meldt, dan kunnen wij er direct actie op ondernemen.